Doradztwo prawne i podatkowe


Doskonale wiemy, że w czasie prowadzenia firmy, nasi klienci wielokrotnie stykają się z koniecznością opracowania umów, analizy umów, kontraktów. W tym obszarze, również mogą liczyć na nasze wsparcie. Poza tym nasi klienci mogą liczyć na:

  • Pomoc prawną przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w kontaktach z urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych , sądami , pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie miejskim i krajowym rejestrze sądowym.
  • Doradztwo związane z zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego materialnego i postępowania cywilnego, tworzenie i analiza umów cywilnoprawnych. Doradztwo w każdym stadium postępowania cywilnego, postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne. Pomoc dla osób zadłużonych wobec wierzycieli, banków. Działania przeciw windykacyjne i przeciw egzekucyjne.
  • Doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo i interpretacje przy ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i ustawie o krajowym rejestrze sądowym.
  • Doradztwo i pomoc w przeprowadzeniu upadłości przedsiębiorstw, pomoc w wprowadzeniu i tworzeniu planów naprawczych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.
  • Analiza pod względem prawnym umów kredytu bankowego, szukanie najlepszych i najkorzystniejszych rozwiązań dla kredytobiorców.
  • Doradztwo i analiza przy wyborze odpowiednich umów handlowych, pomoc w tworzeniu umów handlowych pomiędzy kontrahentami.
  • Prowadzenie mediacji w sporach gospodarczych i cywilnych. Negocjacje z kontrahentami .Negocjacje z wierzycielami w spłatach zadłużeń. Negocjacje pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, proszę wybrać odpowiedni dla siebie termin i godzinę, oddzwonimy do Państwa i potwierdzimy szczegóły spotkania.