Zarządzanie majątkiem


Jeden z naszych klientów był bardzo zaskoczony kiedy dowiedział się o tym, że zajmujemy się zarządzaniem majątkami naszych klientów. Był przekonany, że tego typu usługa przeznaczona jest jedynie dla wybranych klientów banków inwestycyjnych. Wcale tak nie jest.

W krajach Unii Europejskiej, tego typu usługi są bardzo spopularyzowane. Jednak, aby przejść do szczegółów należy wyjaśnić co rozumiemy jako zarządzanie majątkiem. Nie jest to jedynie przygotowanie oferty lokaty, zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych czy programy oszczędnościowego.

W ramach zarządzania majątkiem realizujemy dwa podstawowe cele klienta:

  • zabezpieczenie aktywów,
  • zachowanie lub zwiększenie realnej wartości aktywów.

Zapewniamy naszym klientom duży wybór rozwiązań inwestycyjnych – włączając w to tak ciekawe jak zakupu wina czy whisky. Możemy nabywać na rzecz naszych klientów nieruchomości w Polsce, jak i organizować zakupy na Świecie – dzięki współpracy z doradcami finansowymi z innych państw.

Organizujemy trusty, specjalne fundusze powiernicze oraz inne rozwiązania mające na celu realizację naszych usług.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, proszę wybrać odpowiedni dla siebie termin i godzinę, oddzwonimy do Państwa i potwierdzimy szczegóły spotkania.